panorama

Elinkaarikustannusten hallinta rakennushankkeissa korostuu

Energia- ja muiden elinkaarikustannusten hallinta on tulossa yhä tärkeämmäksi kriteeriksi uudis- ja korjausrakennusivestoinneista päätettäessä. Suunnittelussa päätökset tehdään kuitenkin yhä usein mielikuviin perustuen tai pelkästään investointikustannukset minimoiden. Hankintahinnaltaan halvin vaihtoehto on kuitenkin harvoin pitkällä tähtäimellä edullisin.

Prodeco Oy:n kehittämän elinkaarilaskentamallin avulla voidaan helposti arvioida hankkeen elinkaarikustannukset ja energiankulutus sekä vertailla eri suunnitteluvaihtoehtoja yksittäisistä rakennusosista tai aina kokonaisiin rakennuksiin. Lisäksi laskentamallia pystyy käyttämään esimerkiksi kun halutaan arvioida energiaa säästävän investoinnin, kuten lisäeristämisen tai ikkunoiden vaihdon, takaisinmaksuaika. Laskennan tuloksena saadaan päätöksentekoa helpottava havainnollinen raportti kuvaajineen.

Lisää tietoa aiheesta löydät elinkaarilaskenta-sivultamme.

 

« Takaisin