panorama

Kiimingin Välikylään energiatehokas päiväkoti

Kiimingin Välikylään nousee parhaillaan 108-paikkainen päiväkoti, joka vaikuttaa päällisin puolin tavalliselta. Kohteesta löytyy kuitenkin ratkaisuja, joiden ansiosta rakennuksen lämmitysenergian tarve on vain viidesosa ja hiilidioksidipäästöt vain reilu kolmasosa verrattuna rakentamismääräysten mukaiseen toteutukseen. Vuositasolla energiaa säästyy noin 180 MWh ja hiilijalanjälki on määräyksiin verrattuna n. 52 tonnia pienempi – määrä, jonka keskikokoinen perheauto päästää ilmakehään noin 350000 kilometrin matkalla.

Rakennuksen energiatehokkuus perustuu hyvien lämmöneristysominaisuuksien lisäksi tehokkaalla hyötysuhteella toimivan maalämpöjärjestelmän käyttöön.  Energian säästön lisäksi maalämpöjärjestelmä parantaa käyttäjien viihtyvyyttä, koska rakennuksen lämmitys hoidetaan miellyttävällä lattialämmityksellä ja järjestelmää voida käyttää myös viilennykseen kesän kuumina päivinä.

Kilpailutus kannusti energian säästöön

Välikylän päiväkodin urakkakilpailu poikkesi perinteisestä hintakilpailusta. Kohde kilpailutettiin suunnittelun ja rakentamisen sisältävänä ns. D&B-urakkana, jossa urakoitsijoilla oli mahdollisuus tarjota omia suunnitteluratkaisujaan. Yksi tarjousten valintaperusteista oli energiaa säästävät suunnitteluratkaisut, mikä oli huomioitu saaduissa tarjouksissa kiitettävästi. Kilpailun voitti Hartela-Forum Oy:n ehdotus, jossa oli mahdollista käyttää maalämpöä energian lähteenä. Hartela-Forum Oy:n aliurakoitsijana ja maalämpöjärjestelmän toteuttajana kohteessa on ARE Oy ja pääsuunnittelijana Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy.

Energian lisäksi säästyy myös rahaa

Maalämmön käyttö kohteessa on osoittautunut myös taloudellisesti kannattavaksi. Hankkeen rakennuttajakonsulttina toimiva Prodeco Oy on laatinut kohteeseen ECost-sovellusta käyttäen laskelmat, joiden mukaan energiatehokas ratkaisu on myös elinkaariedullinen.

Välikylän päiväkodin laajuus on n. 1741 kem2 ja arvioitu kokonaishinta n. 3 500 000 euroa. Kohde valmistuu heinäkuussa 2010. 

Välikylän päiväkoti

Välikylän päiväkoti, havainnekuva, Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy

« Takaisin